Kaupunkiaktivismi

Kaupunki haluaa olla hereillä ja mahdollistaa kaupunkiaktivismin uutta heräämistä

Yhteisöllisyys- ja kaupunkiaktivismitiimi ottaa koppia kaupunkilaisten oma-aloitteisen aktiivisuuden viriämisestä ja pyrkii mahdollistamaan tekemisen. Kaupunkiaktivismia on kaikki kaupunkilaisten oma-aloitteinen toiminta, esimerkiksi ruokapiirit ja muu paikallinen ruuanvälitys, kaupunkien suunnitteluun liittyvä keskustelu, asumisviihtyvyyden parantamiseen tähtäävä toiminta, tyhjillään tai vajaakäytöllä olevien tilojen elävöittäminen, yhteisöllisyyttä lisäävät tapahtumat sekä yrittäjyys ja innovointi. Kaupunkiaktivismiin kuuluu, että kaupunkilaiset tarttuvat toimeen itse ja alkavat aktiivisesti kehittää elinpiiriään ja asuinalueitaan.

Kaupungin organisaatio tukee itseorganisoituvan kaupungin syntymistä joukkoistamalla demokratiaa, mahdollistamalla jakamistaloutta, pysymällä kärryillä kaupungissa syntyvistä aktivismeista, kohtaamalla kaupunkilaisia, muuttamalla asennettaan sallivaksi ja rohkaistumalla kokeilemaan.

Työn kehittämistavoitteet voidaan jakaa kolmeen pääalueeseen:

1.

Kaupungin sekä yhdistysten, seurojen ja aktiivisten kaupunkilaisten välisen yhteistyön parantaminen (3. ja 4. sektori)

2.

Vajaakäytöllä olevien tilojen käytön lisääminen

3.

Asuinaluetoiminnan kehittäminen ja asukastilaverkoston perustaminen

Työ perustuu kaupungin vuoteen 2020 ulottuvaan strategiaan, joka korostaa yhteisöllisyyttä. Yksi keskeisistä tavoitteista on lisätä kaupunkilaisten osallisuutta ja tukea kansalaistoimintaa. Toinen on syrjäytymisen ehkäisy sekä osallisuuden ja elämänhallinnan vahvistaminen.

Toteutuksessa huomioidaan myös nuorisotakuun toteuttaminen, eläkeläisten aktivointi ja kolmannen sekä neljännen sektorin toiminnan tukeminen.