Miten osallistut

Keravan kaupunki haluaa osallistaa laajasti kaikkia keravalaisia kaupungin toiminnan suunnitteluun.
Tavoitteena on, että jokaiselle löytyisi mieluinen tapa osallistua kaupungin toiminnan kehittämiseen.

Asukaskyselyt

Keravan kaupunki järjestää säännöllisesti asukaskyselyitä ajankohtaisista aiheista. Kyselyt liittyvät asuinalueiden, viher- ja puistoalueiden sekä kaupungin palveluiden suunnitteluun. Tällä hetkellä ei ole auki yhtään kyselyä.

Asukaskehittäjät

Yhteisöllisyys- ja kaupunkiaktivismitiimin työssä testataan uusia toimintamalleja, joilla kaupunkilaisten osaaminen ja ajatukset saataisiin paremmin osaksi suunnitelmia. Yksi näistä keinoista on helmikuussa 2017 aloittanut asukaskehittäjäryhmä. Kuka tahansa keravalainen on voinut ilmoittautua mukaan. Ryhmässä annetaan palautetta ja suunnitellaan yhteisöllisyyteen ja tilojen vajaakäyttöön liittyviä teemoja.

Suunnittelutyöpajat

Erilaisten suunnitteluhankkeiden yhteydessä järjestetään suunnittelutyöpajoja, joilla haetaan asukkaiden ja palveluiden käyttäjien näkemyksiä suunnittelun tueksi.

Muut tavat osallistua

Tutustu nähtävillä oleviin kaavahankkeisiin täältä
Kaikki kaavahankkeet löytyvät myös kaupungin karttapalvelusta
Tutustu nähtävillä oleviin puisto- ja vihersuunnitelmiin täältä
Katusuunnitelmiin voit tutustua täältä
Kaupungin kuulutuksiin ja ilmoituksiin voi tutustua täältä
Muutoksenhausta, kuntalaisaloitteesta ja kunnallis- ja hallintovalituksesta voit lukea lisää täältä